Huiswerktafel voor huiswerkbegeleiding

Huiswerk, het hoort er nou eenmaal bij.

Er zijn veel kinderen die moeite hebben met huiswerk. Een stukje begeleiding daarbij kan helpen. Soms weten kinderen niet hoe ze iets moeten leren. Hoeveel tijd huiswerk kost. Hoe bereid je een toets voor? Dan is het goed om een paar weken samen het huiswerk te doen. Natuurlijk kunt u daar als ouders zelf bij helpen. Maar, welke puber wil nou door zijn ouders geholpen worden? Dan is het fijn als er iemand met wat meer emotionele afstand, maar wel met persoonlijke betrokkenheid naar wil kijken. Soms is het met een paar bijeenkomsten op de rit.

Dit geldt natuurlijk vooral voor kinderen die net naar het voortgezet onderwijs gaan, maar ook voor leerlingen die al langer op het voortgezet onderwijs zitten. Soms lopen ze op een bepaald moment vast, omdat de lesstof steeds meer en steeds ingewikkelder wordt. Ook dan kan een poosje huiswerkbegeleiding handig zijn.

Of hebt u genoeg van die eeuwige strijd met uw puber over het huiswerk? Besteedt het dan uit. Hier gelden o.a. heldere, controleerbare regels over het gebruik van computer en mobiel tijdens het huiswerk doen. Zo wordt het thuis voor iedereen gezelliger.

Huiswerkbegeleiding kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Bijbrengen van studievaardigheden
  • Begeleiding bij het maken van huiswerk;
  • Begeleiding in het snappen van de leerstof en het plannen van het huiswerk;
  • Bijlessen in Engels, Duits en voor onderbouw Frans

Huiswerkbegeleiding kan op maandag-, dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag tussen half 2 en half 6.

En op maandag- en woensdagavond tussen half 8 en half 10.

Wanneer dit niet voldoende is, kunnen we in overleg misschien meer of andere tijden afspreken.

Voor bijlessen in de exacte vakken heb ik contacten met studenten, die dit eventueel zouden kunnen doen.